Bouwergunning veranda plaatsen

Architect veranda

Een architect is niet altijd nodig

Voor de bouw van een veranda heb je in veel gevallen geen stedenbouwkundige vergunning of architect nodig en kun je volstaan met een melding van de werken. Je moet dan wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Welke voorwaarden dat zijn lees je hier.

Wanneer geldt er alleen een meldingsplicht?

Voor het plaatsen van een veranda geldt in veel gevallen enkel een meldingsplicht. Je moet dan wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Niet meer dan 40m². Een veranda wordt gezien als een aanbouw. In totaal mag je niet meer dan 40m² aan bijgebouwen plaatsen. Heb je dus bijvoorbeeld al een bijkeuken van 20 m² aangebouwd, dan mag de veranda niet groter zijn dan 40-20=20m². Is de veranda groter, dan moet je een stedenbouwkundige vergunning aanvragen.
  • Niet hoger dan 4 meter. De veranda mag niet hoger zijn dan 4 meter (gemeten vanaf de grond).
  • Functie van de woning moet hetzelfde blijven. De hoofdfunctie van de woning en het aantal woongelegenheden mag door de veranda niet wijzigen. Je mag de veranda wel als kantoorruimte of een ander soort werkruimte gebruiken, maar de hoofdfunctie van de woning (wonen) moet hetzelfde blijven.
  • Perceelgrenzen. De veranda moet in de zijtuin minstens 3 meter van de perceelgrens blijven en in de achtertuin minimaal 2 meter. Bij plaatsing tegen een aanpalend gebouw mag je tot op de perceelgrens bouwen. De scheidingsmuur mag niet gewijzigd worden en de bouwdiepte van de veranda mag de bouwdiepte van het aanpalende gebouw niet overschrijden.

Heb ik een architect nodig voor een veranda?

De medewerking van een architect is niet nodig, zolang je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • De kroonlijsthoogte van de veranda mag niet groter zijn dan 3 meter.
  • De nokhoogte mag niet groter zijn dan 4.5 meter.
  • Het totale oppervlak van de bijgebouwen is kleiner dan 40m².
  • Voor de bouw van de veranda zijn geen stabiliteitswerken nodig.

Voldoe je aan deze voorwaarden, en aan de voorwaarden voor de meldingsplicht, dan kun je volstaan met een melding en heb je geen medewerking van een architect nodig.

Meer informatie over meldingen en medewerking van een architect: Klik hier

Tip: De verandabouwer zal je uitgebreid informeren over vergunningen, meldingen en alle voorwaarden waaraan je moet voldoen. Je hoeft dus niet zelf op voorhand alles uit te zoeken. Wel zo makkelijk!.

Wat zijn stabiliteitswerken?

Stabiliteitswerken zijn alle werken die van invloed zijn op de stabiliteit van een gebouw. Denk aan het uitbreken van een gevel (voor een woonveranda) waarbij steunbalken verwijderd moeten worden. Bij dit soort werkzaamheden is de stabiliteit van de woningconstructie in gevaar en moet je dus een stedenbouwkundige vergunning aanvragen. De aanvraag moet vergezeld zijn van een uitgebreid dossier, dat de architect moet invullen (aanvraag met uitgebreide dossiersamenstelling).

Wanneer wél een stedenbouwkundige vergunning nodig voor een veranda?

Voldoe je niet aan de voorwaarden die gelden voor een meldingsplicht, dan moet je een stedenbouwkundige vergunning aanvragen. Worden er géén stabiliteitswerken verricht, dan kun je volstaan met een eenvoudige dossiersamenstelling. Is de stabiliteit van de woning wél in het geding, dan moet een architect het aanvraagdossier samenstellen (uitgebreide dossiersamenstelling).

Meer informatie over het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning: Klik hier

Tip: Heb je een stedenbouwkundige vergunning ontvangen, vergeet dan niet om tijdens de werken aan de straat aan te plakken dat er een vergunning is afgegeven. Informeer altijd op voorhand bij je gemeente aan welke voorwaarden je moet voldoen, want dat kan per gemeente verschillen.

Wat gebeurt er na melding of vergunningsaanvraag?

Heb je een melding gedaan bij de gemeente, dan heeft de gemeente 30 dagen te tijd om te checken of je aan alle voorwaarden voor een melding voldoet. Hoor je niks van de gemeente, dan mag je na 30 dagen starten met de bouw van de veranda. Dien je een vergunningsaanvraag in met eenvoudige of uitgebreide dossiersamenstelling, dan zal de gemeente je aanvraag uitvoerig controleren. Bij de beoordeling van het dossier kijkt men onder andere naar: mogelijke hinder voor de buurt (privacy, inkijk, enz.), plaatselijke ordening, voorschriften van het gewestplan en nog een aantal andere zaken. Soms wordt ook een openbaar onderzoek ingesteld waarbij omwonenden de gelegenheid krijgen om bezwaar aan te tekenen.

Gratis offerte-aanvraag & advies

Veranda nodig? Vergelijk hier 4 prijzen via 1 offerte-aanvraag. Start uw offerte